На 19-и април 2021 г., понеделник, от 17.00 ч. в рамките на семинара Frontisterium Classicum на специалност Класическа филология проф. дин Кирил Павликянов ще представи неизвестна светогорска поема, посветена на… спор за земя и холера. Публичната лекция ще се проведе в платформата Zoom: https://us02web.zoom.us/j/703338984