БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда – Ива Баракова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Втора награда – Марияна Ангелиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Трета награда – Кристина Калчева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика)

Поезия

Първа награда – не се присъжда

Втора наградаМагдалена Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика)

Трета награда – Ива Баракова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

МАГИСТРИ

Проза

Първа награда – Айлин Топлева (СУ „Св. Климент Охридски”, МП Съвременна Гърция – език и култура)

Втора награда – Ива Баракова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Трета награда – Марияна Ангелиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Поезия

Първа награда – Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. история, МП Възраждане и памет)

Втора наградаЕли Пейчева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Трета награда – Айлин Топлева (СУ „Св. Климент Охридски”, МП Съвременна Гърция – език и култура)

Наградите ще бъдат връчени на 16 май 2019 г., 12:00 часа, в зала „Славейков“ на Френския институт (София, площад „Славейков“ № 3).

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), Стойна Пороманска (СУ, ПУ), Драгомира Вълчева (СУ), Мария Христова (ЮЗУ), Нели Попова (СУ)