БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда – Марияна Ангелиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Втора награда – Мелина Христова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Трета награда – Лора Апостолова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

Поезия

Първа награда – Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. история)

Втора награда – не се присъжда

Трета награда – не се присъжда

Поощрителна награда – Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

МАГИСТРИ

Проза

Първа награда – Кристина Георева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика)

Втора награда – не се присъжда

Трета награда – Ели Пейчева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология), Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Поезия

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – не се присъжда

Трета награда – не се присъжда

Поощрителна награда – Ели Пейчева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Наградите ще бъдат връчени на 18 май 2018 г., 12:30 часа, в Голямата зала на Френския институт (София, площад „Славейков“ № 3).

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), Стойна Пороманска, Драгомира Вълчева, Мария Христова, Екатерина Григорова