Последни промени

Login:

Login:
 
  Последно добавени публикации:  
 
Нинова, Г. (2016). За генезиса на албанския адмиратив (Vol. 4). Retrieved May 9, 2021, from https://liternet.bg/publish29/galia-ninova/albanski-admirativ.htm
toggle visibility
Нинова, Г. (2014). Теоретични аспекти на евиденциалността и адмиратива (Vol. 3). Retrieved May 9, 2021, from https://liternet.bg/publish29/galia-ninova/evidencialnost.htm
toggle visibility
Геннадьевич, К. К. (2017). Был ли праиндоевропейский языком активного строя? (к типологии индоевропейского праязыка). Вопросы языкознания, 2, 49–76.
toggle visibility
Πλακούδα, K. (2017). Η ερμηνεία της ενεργητικής και παθητικής μορφολογίας στον ελληνόφωνο λόγο: η περίπτωση των αναιτιατικών ρημάτων με ή χωρίς παθητική μορφολογία. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 37, 909–922.
toggle visibility
Μπαρούνη, Μ. (2012). Επιρρήματα όψης και μετακίνηση του ρήματος στην ελληνική. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 32, 267–280.
toggle visibility

За проекта:

  Тази база данни с библиографични записи е част от проекта: Типология на глагола (балкански езици). . powered by refbase