Проект „Евтерпа: електронен корпус от текстове на новогръцката художествена литература и техните преводи на български език

**
Онлайн гръцко-български и българско-гръцки речник на лингвистични термини

**

ПроектНовогръцко-български паралели в деривационната морфология – създаване на динамичен електронен ресурс