ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαδικτυακά περιβάλλοντα για τη μελέτη, προβολή και διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας:
Ηλεκτρονικός κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα:
http://www.komvos.edu.gr/
Η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
Ελληνική Πύλη Παιδείας:
http://eduportal.gr/index.php/home

Ηλεκτρονικά λεξικά:
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLine.htm
Ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

Online εκπαιδευτικό υλικό:
Σειρά online μαθημάτων για την εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης με γλώσσα υποστήριξης την Αγγλική.
Online series of interactive lessons for learning Greek as a foreign language, supported by English.
http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/
Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα (Δράση „Γραμματική και διδασκαλία“, επιστημονικός υπεύθυνος: Σπύρος Α. Μοσχονάς, σύμβουλος: Ειρ. Φιλιππική-Warburton):
http://www2.media.uoa.gr/language/info.php
Δικτυακός τόπος «Ασκήσεις on-line» (τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας): http://online.eduportal.gr/index.htm

Σώματα κειμένων:
Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ):
http://hnc.ilsp.gr/
Σώματα κειμένων του Ηλεκτρονικού κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα:
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm
Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
Γλωσσικοί Πόροι του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου:
http://www.ilsp.gr/el/services-products/langresources

Γλωσσολογία (μελέτες, πρακτικά συνεδρίων, βιβλιογραφίες):
Περιοδικό «Γλωσσολογία»:
http://glossologia.phil.uoa.gr/node/36
Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας:

Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα (Πρακτικά των ετήσιων συναντήσεων του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.):
http://ins.web.auth.gr/ekdoseis/glossa_k_glosllogia/meletes.html
Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης:
http://www.lib.auth.gr/
Βιβλιογραφία Ελληνικής Γλωσσολογίας:
http://thais.glotta.ntua.gr/cgi-bin/bibliography/search

Λογοτεχνία:
Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στην Πύλη για την Ελληνική γλώσσα
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/index.html
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού
http://www.snhell.gr/
Λέξημα – λογοτεχνικό περιοδικό & πύλη:
http://www.lexima.gr/

Οργανισμοί:
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη:
http://ins.web.auth.gr/index.html
Ελληνική εταιρεία ορολογίας:
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm
Κέντρο ελληνικής γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο:
http://www.avarchive.gr/el/
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών / European Society of Modern Greek Studies
http://www.eens.org/