Контакти

 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София, ПК 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15
кабинет 183, тел.  (+ 359 2) 93 08 341

 

Приемно време за летния семестър на уч. 2013/2014 г.:
понеделник и четвъртък: 14:00 – 16:00 ч.
вторник и сряда: 10:00 – 12:00 ч.
Петък не е приемен ден.
Филолог-специалист: Марина Полякова

Работно време на библиотеката (ауд. 176) за летен семестър на уч. 2013/2014 г.:
понеделник, 18:30 – 19:30 ч.
сряда, 18:00 – 20:00 ч.
четвъртък, 18:00 – 19:00 ч.
петък, 16:00 – 17:00 ч., 18:00 – 19:00 ч.

 

Mеждународни отношения: Проф. дин Кирил Павликянов cyrilpavlikianov@yahoo.com 

 

Поддръжка на сайта: Мартин Линков marfuzii@gmail.com