2019/2020 г., летен семестър (бакалаври)

**

2018/2019 г., летен семестър (бакалаври)

Седмична програма

2018/2019 г., зимен семестър

Седмична програма (бакалаври)

Приемно време на преподавателите