ВАЖНО!!! Държавните изпити се провеждат по конспектите, публикувани на сайта на специалността и предоставени на текущия четвърти курс, за който юлската държавна изпитна сесия е редовна, а септемврийската държавна изпитна сесия е първа поправителна.

Правила за държавен изпит

Конспект по Езикознание

Конспект по Литература