За специалността

Правилник за предоставяне на студентски стипендии от Фондация „А. С. Онасис“ за академичната 2019 / 2020 г.

Правилник за предоставяне на стипендии от Фондация „А. С. Онасис“