На 1 декември 2010 г. на тържествено заседание на Академическия съвет проф. Стойна Пороманска бе удостоена със Синя лента на Софийския университет за своите заслуги за създаването и развитието на специалността Новогръцка филология във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.Проф. Стойна Пороманска удостоена със Синя лента на Софийския университет

През 1991 г. проф. Пороманска оглавява новосъздадената специалност Новогръцка филология във ФКНФ като доцент, а от 2005 г. като професор по общо и балканско езикознание (новогръцки език). Дълги години работи всеотдайно и неуморно за академичното и организационно развитие на специалността, за разпространението на гръцката култура у нас и за създаването на здрави и ползотворни връзки с научни и образователни институции в Гърция.

На проф. Пороманска се дължи успешното развитие не само на бакалавърската програма, но и създаването на магистърска програма „Езикознание и превод”, където тя и сега чете основни езиковедски дисциплини.

Научните постижения на проф. Пороманска са свързани с проблемите на лексикологията, граматиката, изучаването и преподаването на новогръцки език. Автор е на учебници по новогръцки език за начинаещи и напреднали, предназначени за студентите в специалност Новогръцка филология. Особено важен принос към опазването и изследването на езиковата ситуация и езиците в България и на Балканите представлява нейният хабилитационен труд, отличен и в Гърция, за новогръцките диалекти по Черноморието: Новогръцките диалекти по Българското Черноморие (Поморие, Созопол). Особености на съществителните имена, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски, ФКНФ, том 97 – 98, 2008, стр. 5-64.

Заслуга на проф. Пороманска е и набавянето на финансови средства за обособяването на специална зала в сградата на Ректората (ауд. 176) за библиотека и библиотечен книжен фонд на новогръцки език и гръцка филология с книги, доставяни най-вече благодарение на интензивните й контакти с гръцки институции и дарения.