Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви информираме, че по покана на специалност Новогръцка филология на 16.05.2011 г. (понеделник) от 16 ч. в кабинет 176 на Ректората ще чуем лекция на проф. Амалия Мозер, преподавател по теоретично езикознание в Атинския университет и един от водещите лингвисти в Гърция. Моля, заповядайте!

Проф. Амалия Мозер е възпитаник на Философския факултет на Атинския университет. Магистърска и докторска степен придобива в Университета Кеймбридж, като темата на докторската й дисертация е „История на перфектните перифрази в гръцкия език” ( „The History of the Perfect Periphrases in Greek“).
През 1990 г. е избрана за асистент, а през 1995 г. – за главен асистент по езикознание в Атинския университет. През 2002 г. е избрана за доцент, а през 2005 г. – за професор.

Преподава теоретично езикознание и семантика, като основните й научни интереси са насочени в следните области: езиковата промяна, семантика, история на гръцкия език, граница между семантика и синтаксис, темпоралност и аспектуалност.
Автор е на следните по-важни научни съчинения:
– „Качество и вид на глагола” („Ποιόν και απόψεις του ρήματος”), Атина, 1994 г.
– „Вид и време в историята на гръцкия език” („Άποψη και χρόνος στηνιστορία της Ελληνικής”), Атина, 2005 г.
В съавторство:
– „Подробна програма за преподаване на възрастни на новогръцкия език като чужд (ниво 1 и 2)” (“Αναλυτικό Πρόγραμμαγια τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους. Επίπεδα 1 και 2”), Атина, 1998 г.
– „Проблеми на новогръцкия синтаксис” (“Θέματα ΝεοελληνικήςΣύνταξης”), Атина, 1998 г.
– „Подробна програма за преподаване на новогръцкия език като чужд на възрастни (прагово равнище)” (“Αναλυτικό Πρόγραμμαγια τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους. Επίπεδο Επάρκειας”), Атина, 2002 г.
– „Граматика на новогръцкия език, структурно-функционална и комуникативна” („Γραμματική της Nέας Eλληνικής, Δομολειτουργική-Eπικοινωνιακή”), Атина, 2005 г.
Автор е на над 26 научни публикации.

Проф. Амалия Мозер е бивш ръководител на Направление „Езикознание” на Философския факултет на Атинския университет. Член е на редица гръцки и международни научни организации, както и на комисии по подбор на стипендианти. Участва и в европейски образователни и научни програми като Erasmus / Socratesи Lingua.

Снимки от лекцията

Лекция на проф. Амалия Мозер в Софийския университет, май 2011 г.