Тази година уводният интензивен курс по новогръцки език за новоприетите студенти ще започне на 14-и септември (сряда!). Срещата с ас. Анна Лазарова е в 9:30 ч. в двора на Ректората при чешмата. Занятията ще се провеждат присъствено всеки ден от 14-и септември до 1-ви октомври с изключение на неделите и Деня на независимостта на България (22/09) в ауд.176 (Библиотека „К. П. Кавафис”, Централно крило, ет. 5) от 9:30 до 15 ч. Имайте предвид, че интензивният курс е задължителен, така че дори и да имате познания по гръцки език е необходимо да се явите на занятия. Преподавателите ви ще преценят дали да ви освободят от част от занятията и ще ви дадат указания за начина на работа.

Основната част от учебното съдържание ще бъде достъпно и в системата за електронно обучение на Софийския университет Moodle (http://elearn.uni-sofia.bg/).  В Moodle влизате със служебните си електронни адреси и паролата от СУСИ. В „Интензивен курс по новогръцки език” са качени в PDF-формат двата основни учебника, по които ще работим през 1-вата година от обучението ви по #гръцки език. За ускорителния курс ще ви е необходима хартиена разпечатка на първите 6 урока от учебника «Επικοινωνήστε ελληνικά»/„Общувайте на гръцки”. Тези от вас, които вече са направили заявка за такава, ще могат да си я закупят от копирния център до Ректората в сряда (14.09.) сутринта. (Все още можете да направите заявка на annasl@uni-sofia.bg до 11.09.)

В случай че сте пропуснали информационната среща на 22-ри август, можете да прегледате въведителната презентация, както и учебния план на бакалавърската програма, които също са публикувани в „Интензивен курс по новогръцки език” в Moodle: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=74800#section-1

Добре дошли и успех на бъдещия 30-и випуск!