На 22-ри август, понеделник, от 16:30 ч. ще се състои информационна online среща с новоприетите студенти в 1-ви курс за въвеждане в учебния процес и указания за избираемите дисциплини. Обръщаме ви внимание, че крайният срок за записване на избираеми дисциплини за 1-вия семестър през електронната Система за управление на студентската информация (СУСИ) е 29-и август. (До тази дата можете да правите промени в предпочитанията си.)

Срещата ще се проведе във виртуалната ни зала в платформата Zoom: Freshmen in Modern Greek Philology / Meeting ID: 830 7397 4854

https://us02web.zoom.us/j/83073974854?pwd=1hOAl_BnzVtpubjivaV9Oz12NrhbOr.1

Кода за достъп ще намерите в информационните листове, които сте получили при записването. Ако имате затруднения, свържете се с нас с лично съобщение през старницата ни във Facebook www.facebook.com/ModernGreekStudiesSofia/ или на annasl@uni-sofia.bg . Молим в съобщението си да се легитимирате и с факултетния си номер.

От 3-ти август имате достъп до СУСИ. В информационните ви листове е указано как и къде да направите справка за потребителското си име и парола. Същите потребителско име и парола ви осигуряват достъп и до личната ви служебна електронна поща в платформата Zimbra: https://email.uni-sofia.bg/ . Добре би било да активирате служебната си електронна поща своевременно, тъй като на нея ще получавате съобщения от администрацията, както и от преподаватели, а и известия от платформата за електронно обучение Moodle. Същите потребителско име и парола ви осигуряват достъп и до Moodle през уебсайта на СУ: https://elearn.uni-sofia.bg/ .

Академичната година за новоприетите студенти започва 2 седмици по-рано – на 14-и септември – с интензивен въведителен курс по новогръцки език за абсолютно начинаещи. Дори и да имате познания по гръцки, молим да се явите на 14-и септември да се запознаем и да получите инструкции.

Очакваме ви!