Home » Новини » Стипендии „Онасис“ за студентите от 1-ви курс

Стипендии „Онасис“ за студентите от 1-ви курс

Драги първокурсници,

С удоволствие ви съобщаваме, че имате възможност да кандидатствате за еднократна стипендия за отличен успех, предоставена от фондация „Александрос С. Онасис“, възлизаща на левовата равностойност на 300 евро.

Стипендиите ще бъдат присъдени на студенти, които отговарят на следните условия:
1. Минимален успех от първия семетър – Много добър 5,00. Студентите не трябва да имат невзети изпити.
2. Допълнително предимство е участието в художествено-творчески и научни прояви (посочени са във формуляра за кандидатстване).

Присъждат се две стипендии за първокурсници, но по преценка на Комисията е възможно да бъдат отпуснати и допълнителни стипендии.

Желаещите да кандидатстват трябва да депозират по електронен път попълнено и подписано заявление най-късно до 15 март (15.03.2022 г.). Заявленията изпращайте до ръководителя на проект „Онасис“ доц. Драгомира Вълчева, на следния електронен адрес: dragomiraval@gmail.com .

Одобрените стипендианти ще бъдат информирани в началото на април и ще трябват да изпратят номер на лична банкова сметка (на която титуляри са самите те).

За допълнителни въпроси и съдействие можете да се обръщате към доц. Драгомира Вълчева или към курсовия си ръководител. Подробности ще откриете и в Правилника за присъждане на стипендии „Онасис“.

Желаем ви успех!