До 25-и ноември 2021 г. студентите от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс на бакалавърската програма на специалност Новогръцка филология имат възможност за поредна година да кандидатстват за стипендиите за висок успех, любезно предоставени ни от фондация „А. С. Онасис”. Стипендията е в размер на годишната учебна такса и е еднократна.

Право на кандидатстване имат студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на настоящата учебна година и имат среден успех от предходните два семестъра не по-нисък от много добър 5.00.

За академичната 2021/2022 г. се отпускат по две стипендии съответно за втори, трети и четвърти курс. При наличие на повече кандидати, отговарящи на условията, е възможно броят на стипендиите да бъде увеличен.

Документите (формуляр-заявление и други, които доказват дейности, носещи допълнителни точки) се подават по електронен път при ръководителя на проекта доц. Драгомира Вълчева на ел. адрес: dragomiraval@gmail.com до 23:00 ч. на 25-и ноември 2021 г.

Желаем Ви успех!