Екипът на научноизследователския проект „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)“, финансиран от МОН-ФНИ, отправя покана за участие в работата на  лингвистичната работилница „ГЛАГОЛАТИ 2:  БАЛКАНСКАТА ГЛАГОЛНА СИСТЕМА В СЛАВЯНСКИ И РОМАНСКИ АСПЕКТ“част от Етап 2 на проекта.

Лингвистичната работилница ще се проведе на 7 май 2021 г. от 10:00 ч. на следния адрес:
https://us02web.zoom.us/j/89215491490?pwd=TFNmdVU3RHZzMFUrc1VPYVNMR0JQUT09.

Програма на лингвистичната работилница

Форумът ще бъде предаван на живо и от Youtube канала на специалност Новогръцка филология на адрес:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX6PDhd8AlvMyzgxENSTg3_1CUP6nnSeb.