До 17 март 2021 г. студентите от първи курс на бакалавърската програма на специалност Новогръцка филология имат възможност да кандидатстват за стипендиите за висок успех, предоставени от фондация „А. С. Онасис”. Стипендията възлиза на левовата равностойност на 300 евро.

Право на кандидатстване имат студенти от първи курс, които са положили успешно всички изпити по учебен план за първия семестър на настоящата учебна година и имат среден успех от тях не по-нисък от Много добър 5.00.

За академичната 2020 / 2021 г. се отпускат две стипендии. При наличие на повече кандидати, които отговарят на условията, броят на стипендиите е възможно да бъде увеличен. Документите (формуляр на заявление и други, които доказват дейности, носещи допълнителни точки) се изпращат в електронен формат на доц. Драгомира Вълчева, ел. адрес d.valtcheva@uni-sofia.bg , до 17 март 2021 г.