На 22 февруари започва конкурсът за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година.

Специалност Новогръцка филология има действащи договори с университетите в Солун, Атина, Патра и Комотини.

За да кандидатствате, е необходимо да имате:

(1) поне два завършени семестъра в бакалавърската ни програма;

(2) среден успех от всички досегашни изпитни сесии не по-нисък от Добър (4,00);

(3) среден успех от изпитите по новогръцки език не по-нисък от Мн. добър (5,00).

Важни дати:

22.02.2021 – 08.03.2021 г.: кандидатстване чрез електронната платформа;

09.03.2021 – 19.03.2021 г.: селекция на кандидатите.

Цялата необходима информация по конкурса ще намерите тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/02/08/

За контакти:

отдел „Международно сътрудничество“

e-mail: erasmus@admin.uni-sofia.bg, subject: Erasmus 2021/2022

тел.: 02/9308220, 9308700, 9308416

Еразъм координатор за специалност Новогръцка филология:

доц. д-р Драгомира Вълчева, e-mail: d.valtcheva@uni-sofia.bg