До 26-и ноември 2020 г. студентите от бакалавърската програма на специалност Новогръцка филология имат възможност да кандидатстват за стипендиите за висок успех, предоставени от фондация „А. С. Онасис”. Стипендията покрива годишната учебна такса.

Право на кандидатстване имат студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на настоящата учебна година и имат среден успех от предходните два семестъра не по-нисък от много добър 5.00.

За академичната 2020 / 2021 г. се отпускат по две стипендии съответно за втори, трети и четвърти курс.

При наличие на повече кандидати, отговарящи на условията, ще бъде увеличен броят на стипендиите.

Документите (формуляр-заявление и други, които доказват дейности, носещи допълнителни точки) се изпращат в електронен формат на проф. Петя Янева, ел. адрес: p.yaneva@uni-sofia.bg до 26-и ноември 2020 г.

Формуляр-заявление за кандидатстване за стипендия от Фондация „А. С. Онасис“

Правилник за реда и условията за предоставяне на стипендии по проект на Фондация „А. С. ОНАСИС“. 

Желаем Ви успех!