Информационна онлайн среща

На 2 септември (сряда), от 16:00 ч., ще се проведе информационна online среща с първокурсниците от специалност Новогръцка филология. На срещата ще бъдат дадени указания за избираемите дисциплини и разяснения по учебния план на бакалавърската програма. Срещата ще се проведе във виртуална аудитория BigBlueButton на системата за електронно дистанционно обучение в Софийския университет – Moodle (http://elearn.uni-sofia.bg/), в курса: „Интензивен курс по практически новогръцки език“. За въпроси: ас. Анна Лазарова, annasl@uni-sofia.bg .

Интензивен курс по новогръцки език

Интензивният въведителен курс по новогръцки език за студентите от 1-ви курс ще се проведе от 25 септември до 9 октомври 2020 г. За повече информация за началния час на занятието на 25 септември и мястото на първата среща на студентите и преподавателя можете да се свържете с ас. Анна Лазарова на мейл annasl@uni-sofia.bg .

Занятията ще се провеждат в ауд. 176 (Библиотека „К. П. Кавафис”, Централно крило, ет. 5).

За актуална информация следетe: http://ngf-bg.com/wordpress/ и www.facebook.com/ModernGreekStudiesSofia/ или се свържете с ас. Анна Лазарова.

Избираеми дисциплини, срокове за записване и други

Повече информация за избираемите курсове, предлагани за зимния семестър на академичната 2020 / 2021 г., сроковете за записването им и други.

 

Tags: