Излезе от печат новата книга на проф. дин Кирил Павликянов „The Post-Byzantine Greek and Slavic Archives of the Athonite Monastery of Kastamonitou and its History According to the So-Called Legend (Logos Historikos) of Kastamonitou (Codex Kastamonitou no. 114)“, Sofia 2020, St. Kliment Ohridski University Press (ISBN 978-954-07-4943-3), 560 страници. Изданието представя поствизантийския архив на манастира Кастамонит и т.нар. „Кастамонитска легенда“ (Codex Kastamonitou no. 114).