Излезе от печат ново, преработено издание на учебника „Новогръцки език за напреднали. Гръцко-български текстови паралели“/“Τα Νεα Ελληνικά για προχωρημένους. Ελληνοβουλγαρικά παράλληλα κείμενα“ от проф. Ст. Пороманска, издателство „Ровита“, Велико Търново, 2020 г.

Проф. д-р Стойна Пороманска е създател на специалност Новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и доайен на изследванията по новогръцки език в България. Проф. Пороманска има дългогодишен опит в преподаването на новогръцки език, както и на теоретични лингвистични дисциплини – граматика на новогръцкия език, гръцка диалектология, лексикология, фразеология и др.

Автор е на множество публикации и студии по проблемите на новогръцко езикознание, методиката на преподаването на гръцки език, теорията и практиката на превода, както и върху новогръцките диалекти в България. Съставител е на системите за обучение по новогръцки език: „Новогръцки за начинаещи“ («») и „Новогръцки за напреднали“.

Проф. Пороманска има значителен принос за развитието на програмите по лингвистика с новогръцки език във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, ПУ „П. Хилендарски” и Нов български университет.