До 10-ти ноември 2019 г. студентите от бакалавърската програма на специалност Новогръцка филология имат възможност да кандидатстват за стипендиите за отличен успех, предоставени от фондация „А. С. Онасис”. Стипендията покрива годишната учебна такса.

Право на кандидатстване имат студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на учебната година и имат среден успех от предходните два семестъра не по-нисък от много добър 5.00. 

За академичната 2019 / 2020 г. се отпускат по две стипендии съответно за втори, трети и четвърти курс.

Документите (формуляр-заявление, уверение за успех и други, които доказват дейности, носещи допълнителни точки) се депозират в канцеларията на Катедрата по класическа филология (каб. 183) в Ректората на СУ до 10-ти ноември 2019 г. 

Формуляр-заявление за кандидатстване за стипендия от Фондация „А. С. Онасис“

Правилник за реда и условията за предоставяне на стипендии по проект на Фондация „А. С. ОНАСИС“ за академичната 2019 / 2020 г.  

Желаем Ви успех!