На 15 април 2019 г. отбелязахме 80-ия рожден ден на проф. д-р Стойна Пороманска, създател на специалност Новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“. На тържеството в зала 1 на Ректората поздравителни адреси прочетоха Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, проф. дин Кирил Павликянов от името на колегиума на специалност Новогръцка филология и гл. ас. д-р Екатерина Григорова от името на Ректора на Нов български университет, проф. Пламен Бочков, и от името на екипа на програмата „Неоелинистика“ в НБУ.

В словото си, озаглавено „По дългия път на търсенето – удоволствието от новото е ежедневно“, проф. Пороманска разказа за своето научно и професионално развитие, за създаването и утвърждаването на специалност Новогръцка филология в СУ, за изследванията си върху гръцките диалекти в България. Проф. Пороманска сподели също мисли и идеи, породени от дългогодишния ѝ опит с новогръцкия език като преподавател и преводач.

На тържеството присъстваха Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис, Посланик на Република Кипър в София, г-н Георгиос Краниас, втори секретар в Посолството на Република Гърция в София, много колеги и приятели на проф. Пороманска, бивши и настоящи студенти в Софийския университет и Нов български университет.

Фотоси от събитието

Проф. Пороманска получава поздравления от Ректора на СУ проф. Анастас Герджиков и бившия посланик на Република Кипър в София г-н Ставрос Амвросиу.
Проф. дин Кирил Павликянов прочете поздравителен адрес от името на колегиума на специалност Новогръцка филология
Д-р Екатерина Григорова прочете поздравителен адрес от името на Ректора на Нов български университет, проф. Пламен Бочков, и от името на екипа на програмата „Неоелинистика“ в НБУ

***

Проф. Стойна Пороманска е родена на 15 април 1939 г. в с. Орешец, Хасковска област. През 1963 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Руска филология“. Успоредно с това изучава новогръцкия език, който тогава се преподава само като лекторат и втора специалност в университета. От 1964 до 1986 г. Ст. Пороманска работи последователно като преводач с новогръцки език в Министерството на външните работи и като преподавател по същия език в ВА “Г. Ст. Раковски”. През 1985 г. защитава в университета “Хумболт” докторат на тема “Демократични тенденции в развитието на новогръцкия език (лексика)”. След защитата е назначена за редовен преподавател по български и новогръцкия език в ИЧС, където работи до 1993 г.

            Почти през цялата своя кариера, от 1975 до 1993 г., проф. Пороманска е хоноруван преподавател по новогръцкия език в СУ “Св. Климент Охридски”. Натрупаният педагогически опит и теоретичната подготовка намират своя логичен израз в нейното преминаване на щатна работа в СУ, където заедно с проф. Богдан Богданов основава специалност Новогръцка филология. Тя създава първите учебни планове на бакалавърската и магистърската степен на Новогръцка филология и води занятия по почти всички езиковедски дисциплини – теоретична гръцка граматика, практически гръцки език, гръцка диалектология, лексикология, фразеология и др.  Нейната изключителна активност и всеотдайност са причина тази специалност да се утвърди бързо не само в рамките на университета, но и да завоюва международно признание и авторитет. Заслуга на проф. Пороманска е и набавянето на финансови средства за обособяването на специална зала в сградата на Ректората (ауд. 176) за библиотека и библиотечен книжен фонд на новогръцки език и гръцка филология с книги, доставяни най-вече благодарение на интензивните й контакти с гръцки институции и дарения.

            В продължение на дълги години проф. Пороманска работи неуморно за разпространението на гръцката култура у нас и за създаването на здрави и ползотворни връзки с научни и образователни институции в Гърция. С нейна помощ се развиват и програмите по лингвистика с новогръцки език във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” и ПУ “П. Хилендарски”, където тя работи и като гост-лектор. В НБУ е директор на програма “Приложна лингвистика и мениджмънт – новогръцки език”.

Проф. Пороманска е доайен на изследванията по новогръцки език в България.  Тя е автор на множество публикации и студии по проблемите на новогръцко езикознание, методиката на преподаването на гръцки език, теорията и практиката на превода, както и върху новогръцките диалекти в България. Съставител е на системите за обучение по новогръцки език: „Новогръцки за начинаещи“ и „Новогръцки за напреднали“.

Член е и основател на Европейската асоциация на неоелинистите. Проф. Пороманска е един от учредителите на дружеството „Приятели на гръцката култура“ и на Дружеството на неоелинистите в България „Костис Паламас“. Проф. Пороманска е носител на следните награди:  1997 г. ­– Отличие от Атинската Академия на Науките за представен сборник с текстове от гръцки диалекти в България; 2001 г. – награда от Съюза на гръцките преводачи за  редакцията и превода (съвместно с  бивши студенти на специалност Новогръцка филология на СУ) на сборник разкази от Т. Атанасиадис “Светата младост”;  2003 г.  – Златен медал “Йоанис Каподистрияс” на Центъра за  европейски проучвания “Йоанис Каподистрияс” в Атина; 2015 г. – Почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; 2015 г. – почетен доктор на Атинския университет “Йоанис Каподистрияс”. През 2010 г. е удостоена с Почетния знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със синя лента.