На 6 февруари 2019 г. Посолството на Република Гърция в София и специалност Новогръцка филология в Софийския университет отбелязаха Деня на гръцкия език, 9 февруари, с конференция, в която участваха преподаватели от Софийския университет, Пловдивския университет, Великотърновския университет и Нов български университет. Докладите в програмата бяха посветени на преподаването и популяризирането на новогръцкия език в България, на предизвикателствата при превода на съвременна гръцка проза и на някои характерни особености на гръцката реч. 

Студентките Айлин Топлева и Константина Шенгарова прочетоха стихове на гръцки език.  

Програма на конференцията

Фотоси от събитието 

(автори: Илиана Андонова, Борис Вунчев)

Н. Пр. г-н Григориос Василоконстандакис, Посланик на Р. Гърция в София
Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис, Посланик на Р. Кипър в София
Доц. д-р Димитриос Румбос, ВТУ
Величка Симонова-Гроздева, ПУ
Конференцията се проведе в Конферентната (Огледална) зала
в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“