Специалност Новогръцка филология в СУ „Св. Кл. Охридски“, бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас”  и Сдружението на преводачите в България организират ДВАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. За пореден път конкурсът ще се проведе на две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми.

Повече информация за условията, крайния срок и текстовете за конкурса.