На 15 октомври 2018 г. проф. Елени Курмандзи участва семинара на специалност Новогръцка филология „Ergasterion Neohellenicum” с лекция на тема „Последици от любовта“ («Ἔρωτος ἀποτελέσματα»), най-ранната новогръцка прозаична фикция, издадена през 1792 г. във Виена. Творбата съдържа три дидактични истории за любовта, първите две ситуирани в Константинопол, а третата – в град Полтава (дн. Украйна). В наратива са вплетени 132 стихотворни градски песни. Професор Елени Курмандзи говори за проблематичното авторство на творбата, за социално-политическите ѝ измерения и контекста на първото ѝ издание – гръцките интелектуалци и учени във Виена през 90-те години на 18-и век, Кръга на Ригас и гръцкия езиков въпрос, за тълкуванията на понятията „ηθικοερωτική ιστορία“ и „πολιτικά τραγούδια“ в разширеното заглавие.

 

Какви са хипотезите за авторството на текстовете от анонимното произведение и какво разкриват сюжетите на трите истории от „Последици от любовта“.

 

Защо е важно днес да се преиздават произведенията от епохата на Просвещението?