На 15 октомври 2018 г. проф. Елени Курмандзи участва семинара на специалност Новогръцка филология „Ergasterion Neohellenicum” с лекция на тема „Последици от любовта“ («Ἔρωτος ἀποτελέσματα»), най-ранната новогръцка прозаична фикция, издадена през 1792 г. във Виена. Творбата съдържа три дидактични истории за любовта, първите две ситуирани в Константинопол, а третата – в град Полтава (дн. Украйна). В наратива са вплетени 132 стихотворни градски песни. Професор Елени Курмандзи говори за проблематичното авторство на творбата, за социално-политическите ѝ измерения и контекста на първото ѝ издание – гръцките интелектуалци и учени във Виена през 90-те години на 18-и век, Кръга на Ригас и гръцкия езиков въпрос, за тълкуванията на понятията „ηθικοερωτική ιστορία“ и „πολιτικά τραγούδια“ в разширеното заглавие.

 

Какви са хипотезите за авторството на текстовете от анонимното произведение и какво разкриват сюжетите на трите истории от „Последици от любовта“.

Δρ. Ελ. Κουρμαντζή στο Παν/μιο Σόφιας, "Έρωτος αποτελέσματα", 15.10.2018 – μέρος Δ΄

Какви са хипотезите за авторството на текстовете от анонимното произведение и какво разкриват сюжетите на трите истории от "Последици от любовта".

Публикувахте от Новогръцка филология – СУ в Сряда, 17 октомври 2018 г.

 

Защо е важно днес да се преиздават произведенията от епохата на Просвещението?

Δρ. Ελ. Κουρμαντζή για το «Έρωτος αποτελέσματα» στο Παν/μιο Σόφιας, 15.10.2018 – μέρος Α΄

Защо е важно днес да се преиздават произведенията от епохата на Просвещението?

Публикувахте от Новогръцка филология – СУ в Сряда, 17 октомври 2018 г.