Изпитът за прием в новата магистърска програма на специалност Новогръцка филология „Съвременна Гърция – език и култура“ ще се проведе на 13 септември 2018 г. от 9.00 ч. в зала 187. Очакваме ви!

Магистърската програма „Съвременна Гърция – език и култура“ е единствената в страната, която предоставя задълбочаване на обучение по новогръцки език, литература и култура след завършена бакалавърска степен по специалността „Новогръцка филология“ или след получено ниво B2 по новогръцки език. Програмата е уникална с това, че обвързва неоелинистиката с историческите ѝ корени, като я поставя в контекста на специфични езикови и културни феномени на съвременна Гърция, на античното и средновековното езиково, литературно и културно гръцко наследство. Студентите получават възможност да задълбочат чуждоезиковата си компетентност и да придобият едновеменно по-широки и по-задълбочени лингвистични, литературни, културни, исторически и преводачески компетентности за осъществяване на междукултурно посредничество.
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Учебен план 2018/2019 уч. година