Начало » Новини » Нова книга от доц. Борис Вунчев

 
 

Нова книга от доц. Борис Вунчев

 

Излезе от печат монографията на доц. д.ф.н. Борис Вунчев под заглавие „Речникът на гръцкото гей арго калярдà (морфолексикални аспекти)” (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“), която е плод на четиригодишни изследователски усилия. Предмет на изследването са:

а) етимологическите особености на лексиката на калярдà с оглед на произхода на пълнозначните лексикални основи, с които се образуват първични думи или се образуват производни думи;

б) граматичните особености на лексиката на калярдà с оглед на някои основни граматични категории като род и число при имената и спрежение и залог при глаголите;

в) морфолексикалните особености на лексиката в калярдà с акцент върху словообразувателните начини, използвани за създаване на собствена лексика чрез вътрешно словообразуване. Предмет на изследването са и някои семантични особености на лексиката на калярдà, които произтичат от морфологичните ѝ особености.

Освен че е първото подобно изследване на калярдà, монографията представлява ценно помагало по новогръцка морфология и лексикология.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.