Начало » Без категория » Конкурс за стипендии по проект на Фондация „А. С. Онасис“

 
 

Конкурс за стипендии по проект на Фондация „А. С. Онасис“

 

Фондация „А. С. Онасис“ в рамките на проект за подпомагане на развитието на специалност Новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“ отпуска 3 (три) стипендии за студенти в първи курс на бакалавърската степен на специалност Новогръцка филология за учебната 2017/2018 г.

Право да кандидатстват за стипендиите имат студентите, записани в първи курс на бакалавърската степен през учебната 2017/2018 г., които са положили са успешно всички изпити по учебен план от първия семестър със среден успех не по-нисък от много добър 5.00.

Размерът на стипендиите покрива приблизително годишните административни разходи за обучение в специалност Новогръцка филология и е приблизително 270 евро. Стипендиите са еднократни и ще бъдат изплатени по банков път през месец май 2018 г.

Документи за кандидатстване:

  • попълнен индивидуален формуляр за стипендия;
  • уверение за успех за първия семестър на 2017/2018 г.;
  • документи, които доказват дейности, носещи допълнителни точки (ако има такива). Тези дейности включват участие в научни проекти, семинари и художествено-творческа дейност (различни културни прояви), участие в ежегодния студентски конкурс по превод, участие в национални и международни олимпиади и състезания, разработка, изготвена в резултат от проведена студентска практика в реална работна среда. Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии, могат да бъдат само от първия семестър на учебната 2017/2018 г.

Документите се подават до 13 април 2018 г. в канцеларията на Катедрата по класическа филология (каб. 183).
Класирането за стипендии се извършва от Комисия, утвърдена от Катедрения съвет на Катедрата по класическа филология.
Правилникът за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект на Фондация „А. С. Онасис“ е публикуван на сайта на специалност Новогръцка филология.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.