Посолството на Република Гърция в София и специалност Новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“ отбелязват Световния ден на гръцкия език, 9 февруари, с лекции на проф. д.и.н. Кирил Павликянов (СУ), проф. Елени Курмандзи (ВТУ) и доц. д-р Драгомира Вълчева (СУ).
Заповядайте в петък, 9.02.2018 г., от 16.30 ч. в Нова конферентна зала, ΙΙ етаж, Ректорат (северно крило).