Начало » Новини » Публична защита на дисертационен труд на доц. Борис Вунчев за научната степен „доктор на науките”

 
 

Публична защита на дисертационен труд на доц. Борис Вунчев за научната степен „доктор на науките”

 

На 15.06.2017 г. в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”се проведе публичната защита на дисертационния труд на доц. Борис Димитров Вунчев за придобиване на научната степен „доктор на науките” на тема: „Речникът на гръцкото гей арго калярдà. Морфолексикални аспекти”.

Трудът бе защитен успешно пред научното жури в състав: председател проф. д.ф.н. Мирена Славова и членове: проф. д.ф.н. Петя Асенова, проф. д.ф.н. Петя Янева, проф. д-р Борис Парашкевов, доц. д-р Елисавета Бояджиева, доц. д-р Биляна Михайлова и доц. д-р Владимир Владов.

На защитата присъстваха студенти, докторанти, колеги от специалността, гости от Факултета по славянски филологии и от други университети в страната, в които се изучава новогръцки език.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.