Защо Новогръцка филология в СУ?

 

Специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” съществува от 1992 г.

Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България, тъй като е единствената, която предлага на своите студенти пълна  филологическа и педагогическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език.

Специалност Новогръцка филология има за цел:

1. Да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния новогръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.

2. Да подготвя преподаватели по новогръцки за българските средни училища, в които търсенето на подобен род специалисти се увеличава.

3. Да подготвя кадри с професионална квалификация „специалист-филолог по новогръцки език”, които да са запознати с основните езикови и културни явления, произтичащи от различните фази на развитие на гръцкия език и неговата литература през късновизантийските столетия, по време на османското владичество над Балканите и съвременната епоха.

Повече за специалността

 

Последни новини: »

Класиране за стипендиите от Фондация „Онасис“

Класиране за стипендиите от Фондация „Онасис“

  Класирането за стипендиите, отпускани от Фондация „Онасис“ за академичната 2016/2017...

 
Фотографска изложба „Да докоснеш Кипър“

Фотографска изложба „Да докоснеш Кипър“

Посолството на Република Кипър в Република България и Катедрата по класическа филология,...

 
Презентация на студентите от специалност Новогръцка филология

Презентация на студентите от специалност Новогръцка филология

На 23-и май от 18:30 ч. в Конферентната зала (Ректорат, северно крило, ет.2) студентите от Новогръцка...

 

Резултати от Осемнадесетия студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2017 г.)

БАКАЛАВРИ Проза Първа награда – Мария Добрева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка...