Защо Новогръцка филология в СУ?

 

Специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” съществува от 1992 г.

Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България, тъй като е единствената, която предлага на своите студенти пълна  филологическа и педагогическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език.

Специалност Новогръцка филология има за цел:

1. Да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния новогръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.

2. Да подготвя преподаватели по новогръцки за българските средни училища, в които търсенето на подобен род специалисти се увеличава.

3. Да подготвя кадри с професионална квалификация „специалист-филолог по новогръцки език”, които да са запознати с основните езикови и културни явления, произтичащи от различните фази на развитие на гръцкия език и неговата литература през късновизантийските столетия, по време на османското владичество над Балканите и съвременната епоха.

Повече за специалността

 

Последни новини: »

Лекция на гръцкия писател Димитриос Нолас

Лекция на гръцкия писател Димитриос Нолас

Семинарът на специалност Новогръцка филология Ergasterion Neohellenicum ви кани да посетите лекцията...

 
Публична защита на дисертационен труд на доц. Борис Вунчев за научната степен „доктор на науките”

Публична защита на дисертационен труд на доц. Борис Вунчев за научната степен „доктор на науките”

На 15.06.2017 г. в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”се проведе публичната...

 
Класиране за стипендиите от Фондация „Онасис“

Класиране за стипендиите от Фондация „Онасис“

  Класирането за стипендиите, отпускани от Фондация „Онасис“ за академичната 2016/2017...

 
Фотографска изложба „Да докоснеш Кипър“

Фотографска изложба „Да докоснеш Кипър“

Посолството на Република Кипър в Република България и Катедрата по класическа филология,...