Защо Новогръцка филология в СУ?

 

Специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” съществува от 1992 г.

Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България, тъй като е единствената, която предлага на своите студенти пълна  филологическа и педагогическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език.

Специалност Новогръцка филология има за цел:

1. Да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния новогръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.

2. Да подготвя преподаватели по новогръцки за българските средни училища, в които търсенето на подобен род специалисти се увеличава.

3. Да подготвя кадри с професионална квалификация „специалист-филолог по новогръцки език”, които да са запознати с основните езикови и културни явления, произтичащи от различните фази на развитие на гръцкия език и неговата литература през късновизантийските столетия, по време на османското владичество над Балканите и съвременната епоха.

Повече за специалността

 

Последни новини: »

Наша студентка спечели Световната олимпиада по новогръцки език

Наша студентка спечели Световната олимпиада по новогръцки език

Силвия Желева с ректора на Солунския университет, проф. Периклис Миткас Радваме се на изключителния...

 
Пътуващ семинар в Северна Гърция

Пътуващ семинар в Северна Гърция

 Специалност Новогръцка филология организира 5-дневен пътуващ семинар в Северна Гърция...

 
Лекция на доц. Тудор Дину (Букурещки университет)

Лекция на доц. Тудор Дину (Букурещки университет)

Доц. Тудор Дину от Департамента по класически и новогръцки изследвания на Букурещкия университет...

 

Резултати от деветнадесетия студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2018 г.)

БАКАЛАВРИ Проза Първа награда – Марияна Ангелиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна...