Защо Новогръцка филология в СУ?

 

Специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” съществува от 1992 г.

Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България, тъй като е единствената, която предлага на своите студенти пълна  филологическа и педагогическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език.

Специалност Новогръцка филология има за цел:

1. Да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния новогръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.

2. Да подготвя преподаватели по новогръцки за българските средни училища, в които търсенето на подобен род специалисти се увеличава.

3. Да подготвя кадри с професионална квалификация „специалист-филолог по новогръцки език”, които да са запознати с основните езикови и културни явления, произтичащи от различните фази на развитие на гръцкия език и неговата литература през късновизантийските столетия, по време на османското владичество над Балканите и съвременната епоха.

Повече за специалността

 

Последни новини: »

Новогодишно тържество (Κοπή της βασιλόπιτας)

Новогодишно тържество (Κοπή της βασιλόπιτας)

Уважаеми колеги, Драги студенти и възпитаници на специалност «Новогръцка филология» в...

 

Студентска мобилност по Програма „Еразъм +“ през 2018/2017 г.

Отдел „Международна дейност и протокол“ откри новия конкурс по Програма „Еразъм+“...

 
Студентски стипендии „Навридис“

Студентски стипендии „Навридис“

На 18 декември в театралната зала Софийския университет за първи път бяха връчени стипендиите...

 

Публична лекция на проф. д.и.н. Кирил Павликянов

На 27 ноември (понеделник) от 16.30 ч. в ауд. 176 проф. д.и.н. Кирил Павликянов ще изнесе публична...