Home » Новини » Участие в конференцията Evidentiality and Modality: At the crossroads of grammar and
lexicon

Участие в конференцията Evidentiality and Modality: At the crossroads of grammar and
lexicon

Международната конференция Evidentiality and Modality: At the crossroads of grammar and lexicon се проведе онлайн на 10 и 11 юни 2021 г. с участието на доц. Екатерина Търпоманова от екипа на проекта. Конференцията беше организирана от Университета в Монпелие, Франция. Евиденциалността в езиковата типология се разглежда като глаголна категория, кодирана по граматичен начин в около една четвърт от езиците по света (според Александра Айхенвалд), но някои лингвисти я възприемат в по-широк смисъл като универсален семантичен или прагматичен концепт. В този смисъл конференцията беше предвидена като платформа за дискусии между типологични подходи към евиденциалността и модалността като граматични категории и функционални подходи, които се съсредоточават върху семантичните и прагматичните характеристики на тези езикови явления. Доц. Търпоманова се включи с доклада си Evidentiality in Bulgarian: What I (don’t) know or what I (don’t) trust, в който анализира значението на категорията в българския език въз основа на типичните употреби вразлични видове текстове. Основният пленарен доклад на конференцията беше изнесен от Александра Айхенвалд.


Leave a comment

Your email address will not be published.