Home » Новини » УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ SOURCES OF
KNOWLEDGE IN TALK-IN-INTERACTION (KNOWINT 2022)

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ SOURCES OF
KNOWLEDGE IN TALK-IN-INTERACTION (KNOWINT 2022)

В периода 6 – 12 февруари 2022 г. членовете на научния колектив на проекта доц. Екатерина Търпоманова, доц. Биляна Михайлова и проф. Красимира Алексова участваха в международната конференция Sources of knowledge in talk-in-interaction (KNOWINT 2022), организирана от Университета на Италианска Швейцария в Лугано. На конференцията те представиха доклад на тема: „Who knows what in the communication process: evidential strategies and grammatical marking after verba dicendi in Bulgarian“. Докладът бе фокусиран върху връзката между граматическото лице в главното и подчиненото изречение и граматичното маркиране на глагола в подчиненото изречение при трансформиране на непряка в пряка реч. В конференцията участваха учени от Швейцария, Италия, Германия, Франция, Турция и др. Пленарните доклади бяха изнесени от Жером Жакен от Лозанския университет (Швейцария), Лоренца Мондада от Университета в Базел (Швейцария), Паола Пиетрандреа от Университета в Лил (Франция) и Илана Мъшин от Университета в Куинсланд (Австралия). На конференцията българските участници имаха възможност да се запознаят с нови подходи към категорията евиденциалност в лингвистиката, които се основават на устната реч отвъд граматичното и лексикалното маркиране.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *