Home » Новини » Глаголати 2: Балканската глаголна система в славянски и романски аспект

Глаголати 2: Балканската глаголна система в славянски и романски аспект

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви представим програмата на лингвистичната работилница „ГЛАГОЛАТИ 2:  БАЛКАНСКАТА ГЛАГОЛНА СИСТЕМА В СЛАВЯНСКИ И РОМАНСКИ АСПЕКТ“част от Етап 2 на научноизследователския проект „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)“, финансиран от МОН-ФНИ.

Лингвистичната работилница ще се проведе на 7 май 2021 г. от 10:00 ч. на следния адрес.

Форумът ще бъде предаван на живо и в Youtube канала на специалност Новогръцка филология.

Програма


Leave a comment

Your email address will not be published.